Det var två björkar

Det var två björkar som stod bredvid varandra på en sommaräng. 
Den ena säger:

- Do you lööv me?
- Näver! svarar den andra.

Kategori: