Åklagaren frågar 19

Fråga: Och till sist, Gary, vill jag informera dig om att alla dina svar måste vara muntliga. Är det förstått? Vilken skola läser du vid just nu? 
Svar: Muntliga.
Fråga: Hur gammal är du? 
Svar: Muntliga. 

 

Kategori: