Åklagaren frågar 20

Fråga: Och vad gjorde han sedan? 
Svar: Han kom hem, och nästa morgon var han död. 
Fråga: Så han vaknade upp nästa morgon och var död.
Kategori: