Åklagaren frågar 22

Fråga: Är du sexuellt aktiv? 
Svar: Nej, jag ligger bara där. 
Fråga: Vad menas med att det finns sperma där? 
Svar: Att ett samlag har ägt rum. 
Fråga: Manlig sperma? 
Svar: Det är den enda sort jag känner till.
Kategori: