Genealog och gynekolog

- Vad är det för skillnad mellan en genealog och gynekolog?
- Genealogen tittar på familjeträdet, gynekologen tittar på familjebusken.
Kategori: