Skapandet av kvinnan

- Vem skapade kvinnan?
- Det måste ha varit en politiker. Ingen annan kan planera framdragning av vatten och avlopp så nära en lekplats.
Kategori: