Vad har hundra

Vad har hundra ben och kan ändå inte gå?

Kategori: