Rymdresa

-Gick det bra på rymdresan?
-Nej, den blev uppskjuten!

Kategori: