Om du adderar 1000

Om du adderar 1000 med ett helt tal, blir resultatet mer, än om du skulle multiplicera 1000 med samma tal. Vilket är talet?

Kategori: