Genom sig själv

Genom sig själv känner man andra.

Kategori: