Vilket djur har ögon

Vilket djur har ögon som inte kan se, ben som inte kan röra sig, och kan hoppa lika högt som ett hus?

Kategori: