Advokatvitsar

Åklagaren frågar 18

Fråga: Lyfte han upp hunden i öronen? 
Svar: Nej. 
Fråga: Vad gjorde han med hundens öron? 
Svar: Han lyfte upp dem i luften. 
Fråga: Och var var hunden då? 
Svar: Den satt fast i sina öron.

Åklagaren frågar 16

Fråga: Kände ni den avlidne? 
Svar: Ja. 
Fråga: Före eller efter hans bortgång?

Åklagaren frågar 15

Fråga: Är ni gift? 
Svar: Nej, jag är skild. 
Fråga: Och vad gjorde er man innan ni skilde er från honom? 
Svar: En massa saker som jag inte vet om.

Åklagaren frågar 14

Fråga: Vad heter er svåger? 
Svar: Borofkin. 
Fråga: Och vad heter han i förnamn? 
Svar: Det kommer jag inte ihåg. 
Fråga: Han har varit er svåger i flera år, och ändå kommer ni inte ihåg hans förnamn? 
Svar: Nej. Jag är för nervös. (Reser sig upp ur stolen och pekar på Borofkin) Herregud, Nathan, säg vad du heter i förnamn!