Alla barnen

Alla utom Rolf

Alla barnen kom över vägen förutom Rolf, för han sitter i grillen på en golf.

Modiga barn

Alla barnen var modiga utom Tyra, hon var rädd för en myra.

Alla utom Siv

Alla barnen hade Facebook utom Siv, hon hade ett liv.