Bellman

Planket

En gång ställde sig Bellman och pinkade vid ett plank. Då kom en polis och sa till honom:
- Det där är mot lagen! Då svarade Bellman: - Nej, det är mot planket!