Citat

Moder Teresa

Låt aldrig någonsin någon komma till dig utan att lämna dig bättre och gladare.
Moder Teresa.

Information och ansvar

En person, som inte får information, kan inte ta ansvar. En person, som får information, kan inte låta bli att ta ansvar. - Jan Carlzon

Utan tvivel

Utan tvivel är man inte klok - Tage Danielsson