Fräckis

Blygdläppar

Är blygdläppar ett ord eller ska jag sära på dom?

Skapandet av kvinnan

- Vem skapade kvinnan?
- Det måste ha varit en politiker. Ingen annan kan planera framdragning av vatten och avlopp så nära en lekplats.

Genealog och gynekolog

- Vad är det för skillnad mellan en genealog och gynekolog?
- Genealogen tittar på familjeträdet, gynekologen tittar på familjebusken.