Knepigt

Om du adderar 1000

Om du adderar 1000 med ett helt tal, blir resultatet mer, än om du skulle multiplicera 1000 med samma tal. Vilket är talet?

Vilket djur har ögon

Vilket djur har ögon som inte kan se, ben som inte kan röra sig, och kan hoppa lika högt som ett hus?