Knepigt

Ett misslyckat brottsförsök

Ett misslyckat brottsförsök är straffbelagt i många länder, däremot ej själva brottet. Vilket brott tänker vi på?

Sedan skapelsens början

Vem har funnits till sedan skapelsens början, men är ändå inte mer än fyra veckor gammal?

Jag finns i åsnan...

Jag finns i åsnan, men inte i hästen, i mannen, men inte i prästen, i varje land och i vatten och sand, men inte i luft eller världen...