Kortis

Andra världskriget

- Vad hette den mest populära barnboken under andra världskriget? - Tant grön, tant gredelin och Eva Braun.