Ett tal med 1000

Om du lägger ihop 1000 med ett helt tal, blir resultatet mer än om du skulle multiplicera 1 000 med samma tal.

Vilket är talet?

Kategori: